AD HOC Diensten


Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u noodgedwongen zo snel mogelijk een beveiliger nodig hebt, denk hierbij aan de volgende situatie’s:


Brand
Diefstal
Ramkraak
Stroomstoring
Defecte alarminstallatie
Uitvallen van eigen beveiligingspersoneel.


De beveiligers van D.V. Services zullen binnen een uur aanwezig zijn om u te ontzorgen, dit is mogelijk voor een korte termijn of een langere termijn.

Heb je nog vragen voor ons?

Contact